List of temples Map – 伊勢西国三十三所観音巡礼公式サイト
Home  >  List of temples Map

See temples on the map

  • Click on the temple’s name for details.
  • Click the mark to display the access on Google Maps.
Shōbō-ji Tadokannon-dō Hichō-ji Daifukuden-ji Kangaku-ji Ando-ji Jigen-ji Odakasan Kannon-dō Hōshō-ji Tarusakasan Kannon-ji Chōkō-ji Chokugan-in Kannon-ji Yatō-ji Sōtoku-ji Kōjinyama Kannon-ji Rinkō-ji Enpuku-ji Renkō-ji Funan-ji Koyasu Kannon-ji Mitsuzō-in Renkō-in Hatsuuma-dera Enichizan Kannon-ji Chōkoku-ji Senju-in Kenmei-ji Keishō-ji Hōrin-ji Taikō-ji Matsuo Kannon-ji Chūzan-ji Kongōshō-ji Kontai-ji Shōfuku-ji Tamiya-ji Kuzuka-ji Kongōza-ji Kinchōkoku-ji Jingū-ji Senpuku-ji

Pilgrimage route by car

Nansei area
(Bangai〜Number 12)
Bangai
Shōfuku-ji
Number 6
Kontai-ji
Number 1
Taikō-ji
Number 3
Matsuo Kannon-ji
Number 7
Hōrin-ji
Number 2
Kongōshō-ji
Number 5
Chūzan-ji
Number 4
Tamiya-ji
Former Number 9
Kuzuka-ji
Number 9
Senpuku-ji
Number 12
Jingū-ji
Number 11
Kinchōkoku-ji
Number 10
Kongōza-ji
Number 8
Keishō-ji
Thusei area
(Number 13〜Number 24)
Number 13
Senju-in Kenmei-ji
Number 15
Chōkoku-ji
Number 14
Enichizan Kannon-ji
Number 17
Renkō-in Hatsuuma-dera
Number 16
Mitsuzō-in
Number 19
Koyasu Kannon-ji
Number 18
Funan-ji
Former Number 19
Renkō-ji
Number 21
Enpuku-ji
Number 22
Sōtoku-ji
Number 23
Yatō-ji
Number 24
Kōjinyama Kannon-ji
Number 20
Rinkō-ji
Hokusei area
(Former Number 25〜Bangai)
Number 25
Chokugan-in Kannon-ji
Number 26
Tarusakasan Kannon-ji
Number 28
Hōshō-ji
Number 27
Chōkō-ji
Number 31
Kangaku-ji
Bangai
Daifukuden-ji
Number 30
Ando-ji
Number 32
Hichō-ji
Number 33
Tadokannon-dō
Number 29
Shōbō-ji
Former Number 25
Odakasan Kannon-dō
Former Number 26
Jigen-ji
  • This is a model course when using a car (main national road / main road).
  • Please consider it as a reference only.